Pages

Tuesday, January 18, 2011

BerDOAlah!

KASIH SAYANG MELALUI DOA (1/2)


Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu
`Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah

(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Amalan berdoa di kalangan umat Islam bukanlah suatu perkara yang baru, malahan ianya telah sebati dengan muslimin dan muslimat sejak dari zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam lagi. Baginda telah menunjukkan pimpinan dan ikutan bagaimana berdoa dan mendoakan.

Hukum berdoa adalah sunat (mustahab iaitu digalakkan). Dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, terdapat suruhan yang memerintahkan supaya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala ke arah kebaikan, samada dia dalam keadaan senang ataupun susah, di kala suka ataupun duka, secara bersendirian mahupun berjema’ah. Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman yang tafsirnya :

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); “Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu.”

(Surah al-Baqarah : ayat 186)

Menurut Imam al-Qurthubi bahawa ayat di atas menunjukkan perintah Allah Ta‘ala supaya sentiasa berdoa dan beribadat kepada-Nya. Ayat ini juga memberi kegembiraan dan kesenangan kepada makhluk Allah kerana dijanjikan bahawa doa-doa tersebut akan dikabulkan. Melainkan ada sebab-sebab lain mengapa suatu doa itu tergantung-gantung atau ditolak.

FirmanNya lagi yang tafsirnya :

“Dan Tuhan kamu berfirman: “Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina.”

(Surah Ghafir: ayat 60)

Telah disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang shahih mengenai doa, antaranya ialah sabda RasulullahShallallahu ‘alaihi wasallam yang maksudnya :

“Sesungguhnya Allah itu Hidup dan Maha Pemurah, Dia malu jika seseorang mengangkat kedua tangannya kepadaNya lalu Dia mengembalikan (tidak menerima) kedua tangannya (doa orang itu) dalam keadaan kosong serta rugi.”

(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Manakala hadis-hadis berikut diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu daripada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, Baginda bersabda yang maksudnya :

“Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta‘ala daripada doa.”

(Hadis riwayat Ibnu Hibban)

Sabda Baginda lagi yang maksudnya :

“Barangsiapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta‘ala, maka Allah murka kepadanya.”

(Hadis riwayat Ibnu Majah)

Sabda Baginda lagi yang maksudnya :

“Akan dikabulkan doa seorang dari kamu selama mana dia tidak terburu-buru mengatakan: “Aku sudah berdoa (kepada Allah), namun doaku belum dikabulkan.”

(Hadis riwayat Muslim)

Mendoakan Orang Lain Tanpa Pengetahuannya

Alangkah indahnya Islam itu apabila menganjurkan supaya umatnya saling doa mendoakan antara satu sama lain, samada orang yang didoakan itu mengetahuinya ataupun tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia. Ini berdasarkan firman Allah Ta‘ala yang tafsirnya :

“Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman.”

(Surah al-Hasyr: ayat 10)

FirmanNya lagi yang tafsirnya :

“Dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman – lelaki dan perempuan.”

(Surah Muhammad: ayat 19)

Abu Darda’ meriwayatkan bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang maksudnya :

Setiap hamba Muslim yang mendoakan saudaranya pada ketika saudaranya itu tidak ada (tanpa pengetahuannya), maka malaikat akan berkata: “Semoga kamu juga mendapat seumpama (doa) itu.”

(Hadis riwayat Muslim)

Malah doa seorang muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajabberdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang maksudnya :

“Adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata: “Amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu.”

(Hadis riwayat Muslim)

Adapun antara orang-orang yang wajar didoakan adalah seperti berikut:

Mendoakan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam

Mengucapkan selawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, bererti juga mendoakan Baginda. Di samping menunjukkan rasa cinta dan kasih terhadap Junjungan besar itu, berselawat itu juga merupakan perintah AllahSubhanahu wa Ta‘ala yang perlu dilaksanakan sebagaimana firmanNya yang tafsirnya :

“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam (Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam); wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang penuhnya.”

(Surah al-Ahzaab: ayat 56)

Adab Memulakan Doa

Memulakan doa dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan berselawat ke atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam merupakan salah satu adab berdoa. Bahkan doa akan tergantung-gantung tanpa selawat.

Ulama telah sepakat mengatakan bahawa sunat memulakan doa dengan menyebut dan memuji AllahSubhanahu wa Ta‘ala, kemudian diikuti dengan berselawat ke atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Begitu juga apabila menutup atau menamatkan doa tersebut.

Adapun menyebut dan memuji-muji Allah terutama dengan nama-nama Al-Asma’ Al-Husna dan memberi selawat dan salam kepada Nabi, dijelaskan dalam firman Allah Ta‘ala yang tafsirnya:

“Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu.”

(Surah al-A‘raaf: ayat 180)

Telah diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Fadhalah bin ‘Abid Radhiallahu ‘anhu bahawa dia mendengar daripada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang maksudnya :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki berdoa di dalam sembahyangnya, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta‘ala, dan tidak membaca selawat ke atas Nabi, maka Rasulullah bersabda: "Tergesa-gesa orang ini!”

Kemudian Baginda memanggilnya, lalu bersabda kepadanya atau pada orang lainnya: “Apabila seseorang berdoa, maka mulailah dengan mengagungkan Tuhannya dan memujiNya, setelah itu mengucapkan selawat ke atas Nabi, kemudian dia (boleh) berdoa sesudah itu mengikut kehendaknya.”

(Hadis riwayat Abu Daud)

Malah Sayyidina ‘Umar bin al-Khattab Radhiallahu ‘anhu berkata bahawa setiap doa yang tidak dimulai denganberselawat ke atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah doa yang terhalang. Sayyidina ‘Umar berkata yang ertinya :

“Sesungguhnya doa itu akan berhenti (tergantung) di antara langit dan bumi tidak boleh naik ke atas, sehingga dia mengucapkan selawat atas Nabi kita Shallallahu ‘alaihi wasallam.”

No comments:

Post a Comment