Pages

Friday, June 10, 2011

Dirikanlah Solat :)

Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mendirikan solat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya

[Taha : 32]

No comments:

Post a Comment